logo

Welkom op de site van Prevaro Organisatie Advies

Prevaro Organisatie Advies ziet de mens als spil van de organisatie en dat is dan ook de kern van ons werk. De mens die lekker in zijn vel zit en als gevolg daarvan de organisatie beter laat presteren. Prevaro Organisatie Advies helpt bedrijven om t.a.v. hun personeel de balans te vinden tussen hart met een t en hard met een d. Dit o.a. door de gezondheid en tevredenheid van medewerkers hoog te houden en het verzuim en het verloop laag in een veilige en gezonde werkomgeving. Er zijn allerlei manieren om dat te bereiken. Wij werken graag voor organisaties die er in geloven dat mensen de kracht zijn van hun organisatie en daarin willen investeren.

Het motiveert ons om te zien tot welke prestaties mensen in staat zijn als ze goed op hun plek en in hun vel zitten. Daarnaast wordt het nemen van eigen verantwoordelijkheid van medewerkers steeds meer een thema in ons werk en denken. Wij werken doogaans niet met standaard oplossingen maar kiezen voor maatwerk. Daarbij kunnen diverse instrumenten worden ingezet.

De dienstverlening van Pevaro is opgesplitst in meerdere kerngebieden:

boeken

© 2015 Prevaro