Coaching

‘Vroeger’ vond je een coach alleen op het sportveld! Een coach trainde het team en tijdens de wedstrijd moedigde hij zijn team aan. Door middel van woorden probeerde hij het team te bewegen om tot een topprestatie te komen.

Zelf in
beweging
komen

Trainen en aanmoedigen dus. In de basis komt het er op neer dat de ‘gecoachten’ door middel van goede voorbereiding en de juiste woorden op het juiste moment zelf in beweging komen om een topprestatie te leveren.

Coaching zakelijk gezien is eigenlijk precies dat! Met de nadruk op het woordje ZELF. Want de juiste woorden op het juiste moment zijn doorgaans geen opdrachten. Dit zijn vragen of prikkels om de ander ZELF in beweging te brengen, om een leerproces op gang te brengen. Hiervoor zal de gecoachte zijn talent, vaardigheden en competenties zo goed mogelijk in zetten. Gemaakte fouten en behaalde successen worden geanalyseerd en gebruikt om gedrag bij te sturen. Dit lerende mechanisme wordt door de gecoachte eigen gemaakt zodat de coach uiteindelijk overbodig is. En al deze krachten, zijn net als in de sport, al aanwezig in de persoon. De coach helpt met name om deze effectief te maken en effectiever in te zetten.

Zelf in beweging komen

Trainen en aanmoedigen dus. In de basis komt het er op neer dat de ‘gecoachten’ door middel van goede voorbereiding en de juiste woorden op het juiste moment zelf in beweging komen om een topprestatie te leveren.

Coaching zakelijk gezien is eigenlijk precies dat! Met de nadruk op het woordje ZELF. Want de juiste woorden op het juiste moment zijn doorgaans geen opdrachten. Dit zijn vragen of prikkels om de ander ZELF in beweging te brengen, om een leerproces op gang te brengen. Hiervoor zal de gecoachte zijn talent, vaardigheden en competenties zo goed mogelijk in zetten. Gemaakte fouten en behaalde successen worden geanalyseerd en gebruikt om gedrag bij te sturen. Dit lerende mechanisme wordt door de gecoachte eigen gemaakt zodat de coach uiteindelijk overbodig is. En al deze krachten, zijn net als in de sport, al aanwezig in de persoon. De coach helpt met name om deze effectief te maken en effectiever in te zetten.

De allermooiste bloemen bloeien vlak langs het ravijn, om die te kunnen plukken moet je durven bang te zijn. – Veldhuis en Kemper

Een paar voorbeelden zijn:

De allermooiste bloemen bloeien vlak langs het ravijn, om die te kunnen plukken moet je durven bang te zijn. – Veldhuis en Kemper

Een paar voorbeelden zijn:

Medewerkers weten niet meer zeker of ze op de juiste plek zitten. Hoe kan de werkgever hen helpen om hun doel (binnen of buiten het bedrijf) weer te vinden.
Een team heeft een ‘probleem’: er lopen dingen niet lekker, en zijn conflicten, doelen worden niet behaald…. Wat is er aan de hand en wat kunnen we er aan doen? Dit kan op allerlei manieren vorm worden gegeven. Interessant is om met bijvoorbeeld testjes te kijken naar de verschillende ‘types’ binnen het team. Inzicht geven aan teamleden over waarom de ander zich gedraagt zoals hij zich gedraagt creëert vaak veel begrip en wederzijds respect.
Welke vraagstukken liggen er bij de leiding van het bedrijf? De A&O-deskundige heeft niet alle oplossingen maar kan door het stellen van de juiste vragen wel nieuwe denkrichtingen aan boren of weer even ‘het juiste zetje geven’. Soms is het ook gewoon fijn om te sparren met iemand. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: gezondheid en/of vergrijzing van het personeelsbestand, stijl van leidinggeven, organisatie van het werk, visie op inzetbaarheid, veilig gedrag, functioneren en beoordelen.
Medewerkers weten niet meer zeker of ze op de juiste plek zitten. Hoe kan de werkgever hen helpen om hun doel (binnen of buiten het bedrijf) weer te vinden.
Een team heeft een ‘probleem’: er lopen dingen niet lekker, en zijn conflicten, doelen worden niet behaald…. Wat is er aan de hand en wat kunnen we er aan doen? Dit kan op allerlei manieren vorm worden gegeven. Interessant is om met bijvoorbeeld testjes te kijken naar de verschillende ‘types’ binnen het team. Inzicht geven aan teamleden over waarom de ander zich gedraagt zoals hij zich gedraagt creëert vaak veel begrip en wederzijds respect.
Welke vraagstukken liggen er bij de leiding van het bedrijf? De A&O-deskundige heeft niet alle oplossingen maar kan door het stellen van de juiste vragen wel nieuwe denkrichtingen aan boren of weer even ‘het juiste zetje geven’. Soms is het ook gewoon fijn om te sparren met iemand. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: gezondheid en/of vergrijzing van het personeelsbestand, stijl van leidinggeven, organisatie van het werk, visie op inzetbaarheid, veilig gedrag, functioneren en beoordelen.

Overige diensten

Arbeid en
Organisatie

Trainingen
en workshops

Veiligheid
en gedrag

Meer informatie?

Neem contact op