Arbeid en Organisatie

De meeste bedrijven hebben wel een onderdeel of een team dat een periode minder draait. Dan kunnen hoog ziekteverzuim, vermindering van productiviteit, toename van klachten over de wijze van samenwerking of calamiteiten het gevolg zijn. Managers en ondernemers zijn druk met hun product of dienst en zien daardoor niet altijd hoe het ‘mankement’ weer kan worden omgezet in iets wat juist positief bijdraagt aan de organisatie.

Het verbeter-
potentieel in
de organisatie

Al jaren werk ik als gecertificeerd Arbeid- en Organisatiedeskundige (A&O-deskundige). De A&O-deskundige is een kerndiscipline binnen de Arbowet en kan u van dienst zijn bij dergelijke vraagstukken. Dit bespreken we Samen en we gaan kijken waar het verbeterpotentieel zit in de organisatie.

Wat kan er verbeteren? Hoe komt het dat dat op eigen kracht nog niet gelukt is? Hoe gaan we een goede analyse maken van wat er speelt? Hoe kan het personeel hierbij betrokken worden? Welke capaciteiten zijn aanwezig binnen het bedrijf om de oplossing vlot te trekken? Hoe voorkomen we dat we in de toekomst in een soortgelijke situatie terecht komen?

Op gebieden waar anderen meer inhoudsdeskundig zijn, kan de A&O-deskundige een rol vervullen om naast de inhoud te kijken naar aspecten als communicatie, overleg, gedrag en cultuur. De A&O-deskundige is in staat om meerdere rollen te vervullen en vanuit die rollen veranderingsprocessen te begeleiden.

het verbeterpotentieel in de organisatie

Al jaren werk ik als gecertificeerd Arbeid- en Organisatiedeskundige (A&O-deskundige). De A&O-deskundige is een kerndiscipline binnen de Arbowet en kan u van dienst zijn bij dergelijke vraagstukken. Dit bespreken we Samen en we gaan kijken waar het verbeterpotentieel zit in de organisatie.

Wat kan er verbeteren? Hoe komt het dat dat op eigen kracht nog niet gelukt is? Hoe gaan we een goede analyse maken van wat er speelt? Hoe kan het personeel hierbij betrokken worden? Welke capaciteiten zijn aanwezig binnen het bedrijf om de oplossing vlot te trekken? Hoe voorkomen we dat we in de toekomst in een soortgelijke situatie terecht komen?

Op gebieden waar anderen meer inhoudsdeskundig zijn, kan de A&O-deskundige een rol vervullen om naast de inhoud te kijken naar aspecten als communicatie, overleg, gedrag en cultuur. De A&O-deskundige is in staat om meerdere rollen te vervullen en vanuit die rollen veranderingsprocessen te begeleiden.

Omdat de ene organisatie de andere niet is en geen één ‘mankement’ hetzelfde, is de oplossing altijd maatwerk.

Een paar voorbeelden zijn:

Omdat de ene organisatie de andere niet is en geen één ‘mankement’ hetzelfde, is de oplossing altijd maatwerk.

Een paar voorbeelden zijn:

Hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers loopbaanlang inzetbaar blijven? Wat kunnen leidinggevenden en medewerkers zelf hier aan bijdragen? Het voorkomen van verzuim (vitaliteits- en preventiemanagement) en als men toch verzuimt het begeleiden van verzuim (verzuimmanagement).

Medewerkers klagen over werkdruk, er is psychisch verzuim of u merkt dat er veel fouten worden gemaakt. Dan kan het goed zijn om de psychosociale arbeidsbelasting eens in kaart te brengen. Dit kan met behulp van een digitale vragenlijst en/of (groeps-)interviews maar ook door het houden van teamsessies. Aan de hand hiervan worden er praktische adviezen voorgesteld om de ervaren werkdruk te verminderen en meer werkplezier te bewerkstelligen.
Veranderingen binnen de organisatie zijn vaak lastig om mee te dealen voor medewerkers. Het onbekende betekent een verlies van controle en onzekerheid voor de toekomst. Toch zijn veranderingen soms nodig om de organisatie beter voor te bereiden op de toekomst. De A&O-deskundige kan meekijken hoe een verandering zo kan worden ingezet dat er wel draagvlak is en dat medewerkers er zoveel mogelijk ‘ongeschonden’ uit komen. De verandering zelf beïnvloeden kan maar is niet persé de bedoeling. Wel de communicatie hierover en de manier waarop medewerkers er mee om gaan.
De A&O-deskundige kan beleid op zetten en handen en voeten hieraan geven. Denk aan de volgende thema’s: psychosociale Arbeidbelasting, inzetbaarheid en vitaliteit, veilig en gezond gedrag, teamontwikkeling.

Veel bedrijven willen voldoen aan de wettelijke verplichting tot het opstellen van een RI&E: een rapportage waarin knelpunten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart worden gebracht. Hieraan toegevoegd wordt een Plan van Aanpak met beheersmaatregelen. De A&O-deskundige kan u hierbij helpen. Een RI&E krijgt vooral toegevoegde als het bedrijf verder durft te kijken dan de wettelijke verplichting en de RI&E niet ziet als het doel maar als het middel.

Hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers loopbaanlang inzetbaar blijven? Wat kunnen leidinggevenden en medewerkers zelf hier aan bijdragen? Het voorkomen van verzuim (vitaliteits- en preventiemanagement) en als men toch verzuimt het begeleiden van verzuim (verzuimmanagement).

Medewerkers klagen over werkdruk, er is psychisch verzuim of u merkt dat er veel fouten worden gemaakt. Dan kan het goed zijn om de psychosociale arbeidsbelasting eens in kaart te brengen. Dit kan met behulp van een digitale vragenlijst en/of (groeps-)interviews maar ook door het houden van teamsessies. Aan de hand hiervan worden er praktische adviezen voorgesteld om de ervaren werkdruk te verminderen en meer werkplezier te bewerkstelligen.
Veranderingen binnen de organisatie zijn vaak lastig om mee te dealen voor medewerkers. Het onbekende betekent een verlies van controle en onzekerheid voor de toekomst. Toch zijn veranderingen soms nodig om de organisatie beter voor te bereiden op de toekomst. De A&O-deskundige kan meekijken hoe een verandering zo kan worden ingezet dat er wel draagvlak is en dat medewerkers er zoveel mogelijk ‘ongeschonden’ uit komen. De verandering zelf beïnvloeden kan maar is niet persé de bedoeling. Wel de communicatie hierover en de manier waarop medewerkers er mee om gaan.
De A&O-deskundige kan beleid op zetten en handen en voeten hieraan geven. Denk aan de volgende thema’s: psychosociale Arbeidbelasting, inzetbaarheid en vitaliteit, veilig en gezond gedrag, teamontwikkeling.

Veel bedrijven willen voldoen aan de wettelijke verplichting tot het opstellen van een RI&E: een rapportage waarin knelpunten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart worden gebracht. Hieraan toegevoegd wordt een Plan van Aanpak met beheersmaatregelen. De A&O-deskundige kan u hierbij helpen. Een RI&E krijgt vooral toegevoegde als het bedrijf verder durft te kijken dan de wettelijke verplichting en de RI&E niet ziet als het doel maar als het middel.

Overige diensten

Coaching

Trainingen
en workshops

Veiligheid
en gedrag

Meer informatie?

Neem contact op