logo

Managementsystemen

Het leveren van kwaliteit aan klanten is alleen mogelijk als de interne organisatie goed op orde is en medewerkers lekker in hun vel zitten en positief over de organisatie praten. Als die basis aanwezig is, kan een kwaliteitsmanagementsysteem een goede meerwaarde zijn voor een bedrijf. ISO 9001 is een managementsysteem dat uitermate geschikt is om te komen tot kwaliteitsverbeteringen. Doordat de klant en zijn bevindingen veelal centraal staan zal dit de organisatie helpen om zich bij de klant te onderscheiden en daarmee een goede concurrentiepositie te verwerven.

Daarnaast heeft Prevaro veel ervaring met VCA en VCU-systemen en kunnen wij u ook ondersteunen bij ISO 14001 of 18001.

Prevaro Organisatie Advies heeft ervaring met het begeleiden van bedrijven bij het verkrijgen en behouden van het ISO-certificaat en met het uitvoeren van interne en externe audits. In een eerste gesprek zal met u gekeken worden naar uw beweegredenen en de huidige organisatie. Op basis hiervan stellen wij een offerte op voorzien van een plan van aanpak.

Onze dienstverlening kan bestaan uit:

Wij vertellen u er graag mee over!

fabriek

© 2015 Prevaro